အိမ္သာစနစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတဲ့ တစ္စီးထဲေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ…

အိမ္သာစနစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတဲ့ တစ္စီးထဲေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ…

အိမ္သာစနစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတဲ့ တစ္စီးထဲေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ…

ဒုတိယကမာၻစစ္ကာလတြင္း ထူးထူးဆန္းဆန္းအျဖစ္မ်ားထဲမွ အိမ္သာစနစ္ေၾကာင့္ ႏွစ္ျမႇပ္ခံရတဲ့ ဂ်ာမန္ေရငုပ္သေဘၤာအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ဂ်ာမန္ေရတပ္၏ Type 7C U-1206 ေရငုပ္သေဘၤာဟာ ၁၉၄၄ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီ့ U-Boat ေရငုပ္သေဘၤာမွာ ေရေအာက္ကို

ပိုမိုနက္ရႈိင္းစြာငုပ္ႏိုင္ၿပီး မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ အိမ္သာ ဒီဇိုင္းအသစ္တပ္ဆင္ထားပါတယ္။ ထို U-Boat တြင္အလြန္ ရႈပ္ေထြးေသာ ဖိအားျမင့္

(Valve) စနစ္မ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ေရငုပ္သေဘၤာတြင္ တာဝန္ မထမ္းေဆာင္ခင္ အထူးေလ့က်င့္ေရး တက္ေရာက္ရပါတယ္။

Captain Karl-Adolf Schlitt ဦးေဆာင္သည့္ အဆိုပါ U-Boat သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနာ္ေဝကမ္းေျခမွ ၿဗိတိသွ်ကြၽန္းမ်ားသို႔ မဟာမိတ္သေဘၤာမ်ားအား ဖ်က္ဆီးရန္ စတင္ထြက္ခြာခဲ့ပါတယ္။

ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ျပသနာတစ္စုံတစ္ရာမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေန႔တြင္ ေရတပ္သားတစ္ေယာက္ဟာ အိမ္သာ Valve တစ္ခုတြင္ ျပသနာတက္ေသာေၾကာင့္ အင္ဂ်င္နီယာအားေခၚယူျပင္ဆင္ေစရာ Valve တစ္ခုကိုမွားဖြင့္မိပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမ်ား ေရငုပ္သေဘၤာ အတြင္းသို႔ ဝင္လာၿပီး ဘတၱရီမ်ားျဖင့္ ဓာတ္ျပဳကာ အဆိပ္ျပင္းေသာ ကလိုရင္းဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထြက္လာၿပီး သဘၤာထဲရွိ captain ႏွင့္ ေရတပ္သားမ်ားဟာ ေရငုပ္သေဘၤာ မ်က္ႏွာျပင္သို႔ထြက္ကာ ေလသန႔္မ်ားဝင္လာရန္ ကဗ်ာကယာႀကိဳးစားခဲ့ၾကရပါတယ္။

ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ အဲဒီ့ေနရာဟာ စေကာ့တလန္ ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ အရမ္းနီးကပ္ေနတဲ့ ေနရာျဖစ္ေနပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဟာမိတ္ ေလယာဥ္မ်ားရဲ႕ ပစ္ခတ္မႈကို ခံရၿပီး ကလိုရင္းအဆိပ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ သေဘၤာတြင္းသို႔ ျပန္ဝင္ခြင့္မရဘဲ သေဘၤာကို စြန႔္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္မွာ စစ္သည္ ၃ ဦးဆုံးရႈံးခဲ့ၿပီး ၃၇ ဦး ကို‌ေတာ့ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။အဲဒီ့ သေဘၤာဟာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ေရေအာက္ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္မွ ျပန္လည္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။

Crd..Modern Media Mastery

Unicode

The post အိမ္သာစနစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတဲ့ တစ္စီးထဲေသာ ေရငုပ္သေဘၤာ… appeared first on Entertainment.

Crd