အမေရိကရဲ့သမိုင်း၀င်တဲ့ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲလို့ပြောလို့ရတဲ့ယခုလာမဲ့ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲတွင်အတွင်းစည်းမှတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ကိုရှောင်လွှဲရန်FBIကအမျိုးသား အစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုတင်းကျပ်စွာစိစစ်နေ

News

အမရေိကနွ ရှေးကောကခွံသမမြတ ဂှိုးဘိုငဒွငွ၏ ကမွှးသဈစာကှိနဆွိုပှဲအခမွးအနားတှငွ စဈမှုထမွးမှား၏ ခှိမွးခှောကမွှုမှားနှင့ွ အတှငွးလူ၏ တိုကခွိုကမွှုအနတြရာယမွှားကို စိုးရိမကွှောငွး အမရေိကနွ ကာကှယရွေး အရာရှိမှားက ပှောကှားခဲ့ပှီး ဖကဒွရယထွောကလွှမွးရေး ဗှူရိုသညွ ဝါရှငတွနတွှငွ ပှုလုပမွည့ွ ယငွးအခမွးအနားတှငွ လုံခှုံရေး စောင့ကွှပမွည့ွ အမှိုးသားတပဖွှဲ့မှ စဈသား ၂၅,၀၀၀ လုံးကို စဈဆေးသှားမညဖွှဈပါသညွ။

ဇနနွဝါရီ ၆ ရကတွှငွ ကှနဂွရကွ အစညွးအဝေးခနွးမဖှဈသည့ွ Capitol အဆောကအွအုံကို ထရန့လွိုလားသည့ွ ဆနဒြပှသူမှားနှင့ွ အစှနွးရောကမွှားက ဝငရွောကစွီးနငွးမှုဖှဈပှားခဲ့ပှီးနောကွ ဝါရှငတွနတွှငွ လုံခှုံရေးအရ စိုးရိမပွူပနမွှုမှားမှင့တွကခွဲ့ပှီး ယခုကဲ့သို စဈဆေးမှုမှားပှုလုပနွခှငွေးဖှဈပါသညွ။
ထို့ပှငွ လာမည့ရွကအွနညွးငယအွတှငွး မှို့ကို ကာကှယရွနွ အစောင့ခွထှားသည့ွ တပဖွှဲ့ဝငအွခှို့သညွ နောကတွကလွာမည့ွ သမမြတ နှင့ွ အခှား အရေးကှီး ပုဂဂြိုလမွှား၏ လုံခှုံရေးအတှကွ ခှိမခွှောကမွှုဖှဈလာနိုငွ ကှောငွးစိုးရိမမွှုမှားလညွး ဖှဈစခေဲ့ပါသညွ။

အမေရိကန် စစ်ဘက်အကြီးအကဲ ရွိုင်ယန် မက်ကာသီကမူ အရာရှိများသည် ဖြစ် လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတိရှိနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲနီးကပ်လာချိန်တွင် တပ်မှူးများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရာထူးအဆင့် အလိုက် မည်သည့် ပြဿနာကိုမဆို ဖြေရှင်း သွားရမည်ဟု သတိပေးခဲ့ပါသည်။
သို့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ မည် သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်မှ မတွေ့ရှိသေး ဘဲ အရာရှိများသည် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို စိစစ်နေကြောင်း မက်ကာသီက ပြောကြားခဲ့ သည်။

“ကျွန်တော်တို့ဟာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု လုံးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမှာ ကဏ္ဍအလိုက်တာဝန် ချထားသူအားလုံးကို စိစစ်နေပါတယ်” ဟု မက်ကာသီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အမျိုးသားအစောင့်တပ်များကိုလည်း ဖြစ်နိုင် ဖွယ်ရှိသည့် အတွင်းစည်းမှုခြိမ်းခြောက်မှုများ ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန် လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးနေသည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ပှညနွယအွနှံ့မှ ဝါရှငတွနသွို့ ရောကရွှိ လာသည့ွ အမှိုးသား အစောင့တွပဖွှဲ့ဝငွ ပေါငွး ၂၅,၀၀၀ ခန့ရွှိခဲ့ပှီး ယငွးအရအတှကွေ သညွ ယခငွ ကမွှးသဈစာကှိနဆွိုပှဲအခမွး အနားမှားအတှကွ အကာအကှယပွေးခဲ့သည့ွ အမှိုးသား အစောင့တွပဖွှဲ့ဝငွ အရအတှကွေ ထကွ နှဈဆခှဲ ခန့ွ ပိုမိုမှားပှားခဲ့ပါသညွ။
ထို့ပှငွ အမရေိကနစွဈဘကဆွိုငရွာ သညွ စဈမှုထမွးမှားအား အစှနွးရောကမွှု မှားနှင့ွ ဆကနွှှယမွှုရှိ၊ မရှိ ပှနလွညသွုံးသပွ နပှေီး FBI ကလညွး အနီးကပလွေ့လာစောင့ွ ကှည့နွသညွေ။

ယငြးလုပငြနြးစဉမြွားကို ပှီးခဲ့သည့ြ သီတငြးပတကြ ဝါရှငတြနတြှငြ အစောင့ြ တပသြားမွား စတငဖြှန့ကြကွခြဲ့ခွိနကြတညြးက စတငလြုပဆြောငခြဲ့ခှငြးဖှဈကှောငြး အရာရှိ မွားက ပှောကှားခဲ့ပါသညြ။

ကမွှးသဈစာကှိနဆွိုပှဲ၏ လုံခှုံရေးကို သမမြတ၏အစောင့တွပဖွှဲ့ Secret Service က ဦးစီးသှားမညဖွှဈသောလွညွး အခှား စဈ ဘကဆွိုငရွာနှင့ွ တရားဥပဒစေိုးမိုးရေး စဈ မှုထမွးမှားလညွး ကဏဍြအလိုကွ ပါဝငသွှား မညဖွှဈသညွ။ ယငွးတို့အနကွ အမှိုးသား အစောင့တွပဖွှဲ့၊ FBI နှင့ွ ဝါရှငတွနမွှို့တောွ ရဲတပဖွှဲ့၊ Capitol ရဲတပဖွှဲ့တို့လညွး ပါဝငမွညဖွှဈကှောငွး သိရပါသညွ။

7DayNews

zawgyi
ဂျိုးဘိုင်ဒင်၏ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲတွင် အတွင်းစည်းမှ တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်ကို ရှောင်လွှဲရန် FBI က အမျိုးသား အစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တင်းကျပ်စွာ စိစစ်နေ

အမေရိကန် ရွေးကောက်ခံသမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင်၏ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနားတွင် စစ်မှုထမ်းများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် အတွင်းလူ၏ တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်များကို စိုးရိမ်ကြောင်း အမေရိကန် ကာကွယ်ရေး အရာရှိများက ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖက်ဒရယ်ထောက်လှမ်းရေး ဗျူရိုသည် ဝါရှင်တန်တွင် ပြုလုပ်မည့် ယင်းအခမ်းအနားတွင် လုံခြုံရေး စောင့်ကြပ်မည့် အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့မှ စစ်သား ၂၅,၀၀၀ လုံးကို စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်တွင် ကွန်ဂရက် အစည်းအဝေးခန်းမဖြစ်သည့် Capitol အဆောက်အအုံကို ထရန့်လိုလားသည့် ဆန္ဒပြသူများနှင့် အစွန်းရောက်များက ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဝါရှင်တန်တွင် လုံခြုံရေးအရ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ယခုကဲ့သို စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း မြို့ကို ကာကွယ်ရန် အစောင့်ချထားသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့သည် နောက်တက်လာမည့် သမ္မတ နှင့် အခြား အရေးကြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ခြိမ်ခြောက်မှုဖြစ်လာနိုင် ကြောင်းစိုးရိမ်မှုများလည်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။

အမေရိကန် စစ်ဘက်အကြီးအကဲ ရွိုင်ယန် မက်ကာသီကမူ အရာရှိများသည် ဖြစ် လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတိရှိနေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုပွဲနီးကပ်လာချိန်တွင် တပ်မှူးများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရာထူးအဆင့် အလိုက် မည်သည့် ပြဿနာကိုမဆို ဖြေရှင်း သွားရမည်ဟု သတိပေးခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ မည် သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုအန္တရာယ်မှ မတွေ့ရှိသေး ဘဲ အရာရှိများသည် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို စိစစ်နေကြောင်း မက်ကာသီက ပြောကြားခဲ့ သည်။

“ကျွန်တော်တို့ဟာ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု လုံးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမှာ ကဏ္ဍအလိုက်တာဝန် ချထားသူအားလုံးကို စိစစ်နေပါတယ်” ဟု မက်ကာသီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အမျိုးသားအစောင့်တပ်များကိုလည်း ဖြစ်နိုင် ဖွယ်ရှိသည့် အတွင်းစည်းမှုခြိမ်းခြောက်မှုများ ကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန် လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးနေသည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။

ပြည်နယ်အနှံ့မှ ဝါရှင်တန်သို့ ရောက်ရှိ လာသည့် အမျိုးသား အစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင် ပေါင်း ၂၅,၀၀၀ ခန့်ရှိခဲ့ပြီး ယင်းအရေအတွက် သည် ယခင် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအခမ်း အနားများအတွက် အကာအကွယ်ပေးခဲ့သည့် အမျိုးသား အစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင် အရေအတွက် ထက် နှစ်ဆခွဲ ခန့် ပိုမိုများပြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အမေရိကန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သည် စစ်မှုထမ်းများအား အစွန်းရောက်မှု များနှင့် ဆက်နွှယ်မှုရှိ၊ မရှိ ပြန်လည်သုံးသပ် နေပြီး FBI ကလည်း အနီးကပ်လေ့လာစောင့် ကြည့်နေသည်။

ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ဝါရှင်တန်တွင် အစောင့် တပ်သားများ စတင်ဖြန့်ကျက်ခဲ့ချိန်ကတည်းက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အရာရှိ များက ပြောကြားခဲ့သည်။

ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ၏ လုံခြုံရေးကို သမ္မတ၏အစောင့်တပ်ဖွဲ့ Secret Service က ဦးစီးသွားမည်ဖြစ်သော်လည်း အခြား စစ် ဘက်ဆိုင်ရာနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စစ် မှုထမ်းများလည်း ကဏ္ဍအလိုက် ပါဝင်သွား မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့အနက် အမျိုးသား အစောင့်တပ်ဖွဲ့၊ FBI နှင့် ဝါရှင်တန်မြို့တော် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ Capitol ရဲတပ်ဖွဲ့တို့လည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

7DayNews

Leave a Reply