ဖိလစ်ပိုင်နှင့်ပိုလန်နိုင်ငံတို့ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုး

News

ဖိလစ်ပိုင်နှင့်ပိုလန်နိုင်ငံတို့ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖိလစ်ပိုင်နှင့်ပိုလန်နိုင်ငံတို့သည် Sikorsky Black Hawk ရဟတ်ယာဉ်များဝယ်ယူရန်အပါအဝင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်၍ ရောင်းချမှုပြုလုပ်ရန် အစိုးရအချင်းချင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်ဟုဖိလစ်ပိုင်မီဒီယာများမှဖော်ပြခဲ့သည်။

ဖိလစ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး Jesus Rey Avilla နှင့်ပိုလန်တပ်မဟာချုပ် General Karol Dymanowski တို့အနေဖြင့် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင် ‘လက်နက်နှင့်စစ်သုံးပစ္စည်းများဝယ်ယူမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသော အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်သဘောတူညီချက်အား ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး နီလာရှိ ပိုလန်သံရုံးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။

#Myanmarnews24

Leave a Reply