တစ္ကမာၻ႔လုံး အင္နဲ႔အားနဲ႔ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲလာေတာ့မည့္ EV ကား လက္ရွိအေျခအေန..

တစ္ကမာၻ႔လုံး အင္နဲ႔အားနဲ႔ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲလာေတာ့မည့္ EV ကား လက္ရွိအေျခအေန..

တစ္ကမာၻ႔လုံး အင္နဲ႔အားနဲ႔ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲလာေတာ့မည့္ EV ကား လက္ရွိအေျခအေန..

EV ကားေတြကေတာ့ တစ္ကမာၻ႔လုံး အင္နဲ႔အားနဲ႔ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲလာတာကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနအမွန္ပါပဲ။အေမရိကားက ဘိုင္ဒါန္သမၼတကလည္း ၂၀၃၀ ႏွစ္မွာ ကားအသစ္ေရာင္းခ်မူရဲ႕ ၅၀% ကို EV နဲ႔ ေျပာင္းလဲၿပီး

zero emission car ေတြပဲထုတ္လုပ္သုံးစြဲရမယ္လို႔ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ၿပီ အေမရိကားရဲ႕ California ျပည္နယ္က ၂၀၃၅ ေနာက္ပိုင္း ကားအသစ္ေရာင္းခ်မူမွာ Hybrid car အပါအဝင္ဓာတ္ဆီကားမ်ားေရာင္းခ်မူကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္.

အေမရိကန္သမၼတ ဘိုက္ဒါန္ကလည္း လွ်ပ္စစ္ကားေမာ္ေတာ္ထုတ္လုပ္မူအတြက္ ဘတၱရီအပါအဝင္ လိုအပ္တဲ့အစိတ္အပိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္မူအတြက္ ထုတ္လုပ္သူေတြကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံအထိ ပန္႔ပိုးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္.

တစ္ကမာၻ႔လုံးကေတာ့ EV လွ်ပ္စစ္ကားသုံးစြဲမူကို မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲလာၾကၿပီ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညံ့မူ ကမာၻ႔ႀကီးအပူခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားလာၾကပါၿပီ.

ျမန္မာျပည္မွာလည္း ေခတ္နဲ႔အညီ ေျပာင္းလဲမူအရ EV car ရဲ႕ သုံးစြဲမူက စိတ္ဝင္စားသူ အသုံးျပဳလိုသူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရ ေစ်းကြက္တစ္ခုကေတာ့ က်ိန္းေသျဖစ္လာေတာ့မွာပါ.

အိမ္နီးနားခ်င္းထိုင္းနိင္ငံအပါအဝင္ အျခားနိင္ငံမ်ားမွာကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံမူနဲ႔ သက္သက္သာသာ ဝယ္ယူအသုံးျပဳခြင့္မ်ားျဖင့္ စားသုံးသူေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမူကို ျမင့္မားေစပါတယ္.

ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲမူအေပၚ သုံးစြဲသူေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာၾကလို႔ EV ေခတ္ကေတာ့ မျဖစ္မေနေရာက္လာမွာပါ.

Crd..SirTheinAungChen

unicode

Crd