စွန့်ပစ်ထားသောဆိုဗီယက်တို့၏နျူကလီးယားဒုံးကျည်စခန်း ပိုလန်နိုင်ငံတောအုပ်တစ်ခုထဲတွင်ပုံဖျက်ဖုံးကွယ်လျက် ယနေ့တိုင်တွေ့မြင်လေ့လာနိုင်ခြင်း

Knowledge Militarily News

စွန့်ပစ်ထားသော ဆိုဗီယက်တို့၏ နျူကလီးယားဒုံးကျည်စခန်း ပိုလန်နိုင်ငံ တောအုပ်တစ်ခုထဲတွင် ပုံဖျက်ဖုံးကွယ်လျက် ယနေ့တိုင် တွေ့မြင်လေ့လာနိုင်ခြင်း။

အချို့က တစ္ဆေမြို့တော်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ မည်သည့် မြေပုံပေါ်တွေမှာမှ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ တွေ့ရှိရခြင်းမရှိခဲ့ တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

လျှို့ဝှက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး စစ်အေးတိုက်ပွဲများ မြင့်မားနေချိန်၌ အနောက်နိုင်ငံရဲ့ အရေးပါသော မြို့ကြီးများကို ကမ္ဘာမြေပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်စေတဲ့

နျူကလီးယားလက်နက်တွေ ဖွက်ထားတဲ့ နေရာဖြစ်ပုံရပါတယ်။

zawgyi
စွန့်ပစ်ထားသော ဆိုဗီယက်တို့၏ နျူကလီးယားဒုံးကျည်စခန်း ပိုလန်နိုင်ငံ တောအုပ်တစ်ခုထဲတွင် ပုံဖျက်ဖုံးကွယ်လျက် ယနေ့တိုင် တွေ့မြင်လေ့လာနိုင်ခြင်း။

အချို့က တစ္ဆေမြို့တော်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ မည်သည့် မြေပုံပေါ်တွေမှာမှ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ တွေ့ရှိရခြင်းမရှိခဲ့ တဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

လျှို့ဝှက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး စစ်အေးတိုက်ပွဲများ မြင့်မားနေချိန်၌ အနောက်နိုင်ငံရဲ့ အရေးပါသော မြို့ကြီးများကို ကမ္ဘာမြေပေါ်မှ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်စေတဲ့

နျူကလီးယားလက်နက်တွေ ဖွက်ထားတဲ့ နေရာဖြစ်ပုံရပါတယ်။

Leave a Reply