ကမာၻ႔ေရတပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေကာ္ဗက္စစ္ေရယာဥ္မ်ား ( သို႔မဟုတ္ ) အေပါ့စားဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား⚓⚓⚓

ကမာၻ႔ေရတပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေကာ္ဗက္စစ္ေရယာဥ္မ်ား ( သို႔မဟုတ္ ) အေပါ့စားဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား⚓⚓⚓

ကမာၻ႔ေရတပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေကာ္ဗက္စစ္ေရယာဥ္မ်ား ( သို႔မဟုတ္ ) အေပါ့စားဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား⚓

⚓
⚓

GOWIND အမ်ိဳးအစား ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ~ ျပင္သစ္ (🇫🇷

)
သုံးစြဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား~ ၅ ႏိုင္ငံ
အီဂ်စ္ 🇪🇬 (၄ စီး) + မေလးရွား 🇲🇾
(၆ စီး) +အာဂ်င္တီးနား 🇦🇷 (၄ စီး) +႐ိုေမးနီယား 🇷🇴
(၄ စီး) + UAE 🇦🇪 (၂ စီး) =စုစုေပါင္း ၂၀ စီး

SIGMA အမ်ိဳးအစား ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ~နယ္သာလန္ (🇳🇱)
သုံးစြဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား~ ၃ ႏိုင္ငံ
အင္ဒိုနီးရွား (၆ စီး) + မကၠစီကို 🇲🇽 (၁ စီး) + ေမာ္႐ိုကို 🇲🇦 (၃ စီး) =စုစုေပါင္း ၁၀ စီး

MEKO100, MEKOA100 & K130 အမ်ိဳးအစား ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ~ဂ်ာမနီ (🇩🇪)
သုံးစြဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား~ ၅ ႏိုင္ငံ
မေလးရွား 🇲🇾 (၆ စီး) +ပိုလန္ 🇵🇱 (၁ စီး) + ဘရားဇီး 🇧🇷 (၄ စီး) +ဂ်ာမနီ 🇩🇪 (၁၀ စီး) + အစၥေရး 🇮🇱 (၄ စီး) =စုစုေပါင္း ၂၅ စီး

AL ZUBARAH & ABU DHABI အမ်ိဳးအစား ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ~Fincantieri အီတလီ(🇮🇹)
သုံးစြဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား~ ၂ ႏိုင္ငံ
ကာတာ 🇶🇦 (၄ စီး) +UAE 🇦🇪 (၁ စီး) =၅ စီး

BAYNUNAH အမ်ိဳးအစားေကာ္ဗက္ေရယာဥ္
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ~ျပင္သစ္ (🇫🇷)
သုံးစြဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား~ ၁ ႏိုင္ငံ
UAE 🇦🇪 (၆ စီး) =စုစုေပါင္း ၆ စီး

AVANTE 2200 အမ်ိဳးအစား ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ~စပိန္(🇪🇸)
သုံးစြဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား~ ၂ ႏိုင္ငံ
ဗင္နီဇြဲလား 🇻🇪 (၄ စီး) +ေဆာ္ဒီအာေရဗ် 🇸🇦 (၅ စီး) =စုစူေပါင္း ၉ စီး

TYPE 056 အမ်ိဳးအစား ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ~တ႐ုတ္ (🇨🇳)
သုံးစြဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား~ ၃ ႏိုင္ငံ
တ႐ုတ္ 🇨🇳 (၆၀ စီး) +ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ 🇧🇩 (၄ စီး) +ႏိုင္ဂ်ီးရီယား 🇳🇬 (၂ စီး) =စုစုေပါင္း ၆၆ စီး

ADA & JINNAH အမ်ိဳးအစား ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ~တူရကီ (🇹🇷)
သုံးစြဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား~ ၂ ႏိုင္ငံ
တူရကီ 🇹🇷 (၄ စီး) +ပါကစၥတန္ 🇵🇰 (၄ စီး) =စုစုေပါင္း ၈ စီး

KHAREEF & BUNG TOMO အမ်ိဳးအစား ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ~BAES Maritime (🇬🇧) ၿဗိတိန္
သုံးစြဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား~ ၂ ႏိုင္ငံ
အိုမန္ 🇴🇲 (၃ စီး) +အင္ဒိုနီးရွား 🇮🇩 (၃ စီး) =စုစုေပါင္း ၆ စီး

Incheon & Jose Rizalအမ်ိဳးအစား ေကာ္ဗက္ေရယာဥ္
ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ~Hyundai Heavy Indurstries ေတာင္ကိုရီးယား 🇰🇷
သုံးစြဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ား~ ၂ ႏိုင္ငံ
ေတာင္ကိုရီးယား 🇰🇷 (၆ စီး)+ ဖီလစ္ပိုင္ 🇵🇭 (၂ စီး)= စုစုေပါင္း ၈ စီး
အျခားေသာ ေခတ္မွီေကာ္ဗက္စစ္ေရယာဥ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေပါ့စားဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ားကိုလည္း ႐ုရွား 🇷🇺, အိႏၵိယ 🇮🇳,ဆြီဒင္ 🇸🇪 တို႔မွလည္းကိုယ္ပိုင္ နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေနၾကသည္။

Crd..mphkmi6

Unicode

The post ကမာၻ႔ေရတပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ ေကာ္ဗက္စစ္ေရယာဥ္မ်ား ( သို႔မဟုတ္ ) အေပါ့စားဖရီးဂိတ္စစ္ေရယာဥ္မ်ား⚓⚓⚓ appeared first on Entertainment.

Crd